navi_icon

Manifesto Politics

Manifesto Politics on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen. Toimimme neuvonantajina lainsäädäntöön, poliittiseen päätöksentekoon ja muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen.

Edunvalvonta on vuorovaikutusta päättäjien ja mielipidejohtajien kuten poliitikkojen, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja median kanssa. Oikein toteutettuna se tuo lisäarvoa myös päättäjille ja auttaa heitä omassa työssään.

Moderni vaikuttaminen perustuu osallistumiseen. Parhaat tulokset saadaan nostamalla yrityksen tai yhteisön ja sen johdon profiilia asiantuntijana erityiskysymyksissä sekä herättämällä tavoitteita tukevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Yhteiskuntasuhteet taseeseen

Hyvät yhteiskuntasuhteet ovat pääomaa, joka vaikuttaa kilpailuasemaan, maineeseen ja tulokseen. Nykyaikainen vaikuttaminen ei perustu henkilökohtaiseen suhdeverkostoon, vaan prosesseihin, joista tulee osa toimintakulttuuria ja menettelytapoja ja siten osa tasetta.

Manifesto auttaa luomaan työkalut, toimintaprosessit ja suhteet keskeisiin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin viranomaisista kansalaisjärjestöihin ja toimittajista poliitikoihin. Analysoimme toimintaympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja riskit sekä laadimme niitä vastaavan yhteiskuntasuhdestrategian ja tuemme sen toimeenpanoa.

Manifeston yhteiskuntasuhteiden asiantuntijoilla on kullakin vähintään 10 vuoden kokemus yritysten ja yhteisöjen edunvalvonnasta.